Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Optimalizace webových stránek (SEO) je komplex činností umožňující zvýšení pozic webu ve výsledcích vyhledávání v různých všeobecně používaných a uživateli oblíbených vyhledávacích systémech (např. Google, Seznam, Bing, Yandex a další). To na základě formulace dotazu uživatele do daného vyhledávacího systému. Obecně platným pravidlem je, že čím vyšší pozici má konkrétní webová stránka ve výsledcích vyhledávání (přičemž nejvyšší pozice je 1. místo), tím vyšší množství potenciálně zainteresovaných zákazníků přechází na web přímo z výsledků primárního vyhledávání. Tímto se recipročně zvyšují čísla návštěvnosti webu, zlepšuje se tedy pozice webu, a opět se úměrně tomu navyšuje vyhledatelnost konkrétní webové stránky.

Vyhledávací systémy hodnotí obrovské množství různorodých faktorů důležitých pro výpočet relevance webové stránky při vyhodnocení kvality stávající optimalizace webových stránek, a to na základě formulace dotazu uživatele v konkrétní podobě zadaného do vyhledávače.

Naše firma nabízí zákazníkům především optimalizaci webových stránek v cizím jazyce používanou a použitelnou v zahraničních vyhledávačích. To je v dnešní době globalizace, v systému komplexní propojenosti trhů pro co nejlepší, nejkvalitnější a nejúspěšnější reklamu, která bude cílit na potenciálního zákazníka a uživatele, takřka nutností.

seoobsah

Primárními regiony, pro které nabízíme optimalizaci webových stránek (SEO) v cizím jazyce, jsou rusky, ukrajinsky, anglicky i německy mluvící trhy. Tyto trhy jsou největšími na světě a pokrývají takřka kompletní světový obchodní trh v oblasti nabídky služeb nebo výrobků.

Na obecné faktory, které ovlivňují úroveň optimalizace webu, se můžeme podívat i z detailního hlediska. V tom případě pak obecné faktory lze rozdělit na vnitřní a vnější.

V rámci vnitřní optimalizace vašich webových stránek se postaráme o celkovou kvalitu vašeho webu, do čehož patří:

 • vyhodnocení současného stavu webu z hlediska přehlednosti, konverzního potenciálu, kvality a rozsáhlosti obsahu, dále i stavu zdrojového kódu,
 • příprava a vypracování návrhů na případné změny webu za účelem zpřehlednění prezentovaných informací pro návštěvníky. Změny s vámi budeme automaticky konzultovat a návrhy budeme upravovat dle vašich představ a požadavků,
 • tvorba nedostačujícího obsahu na potenciál na klíčová slova, úprava případných nedostatečností obsahu webu tak, aby se zvýšil potenciál vyhledatelnosti volbou a užitím vhodných klíčových slov,
 • oprava nedostatků, chyb a případných nepřesností ve zdrojovém kódu,
 • vyplnění metatagu na vstupních podstránkách webu,
 • a řada dalších činností…

Důležitá je pro nás součinnost s klientem a v průběhu úprav s ním vždy aktivně spolupracujeme. Posloucháme připomínky a požadavky a společně se snažíme dosáhnout maximální spokojenosti zadavatele a také výsledků, které se projeví zájmem a následnou spokojeností uživatelů a potenciálních zákazníků.

V rámci vnější optimalizace se postaráme o:

 • zajištění zpětných odkazů z relevantních a vzhledem k vašemu webu kvalitních webových stránek,
 • indexaci vašich webových stránek ve vyhledávačích,
 • registraci v sociálních záložkách,
 • tvorbu microwebu (v případě potřeby),
 • a další činnosti…

SEO není pouze jednorázový a zároveň definitivní proces, jedná se o trvalou službu zacílenou na neustálou údržbu a rozvoj webu na vysoké kvalitativní úrovni.