Propagace ve vyhledávači (PPC)

Podstatnou součásti procesu úspěšného vytvoření a následného fungování webových stránek v praxi je správa a optimalizace PPC reklam a kampaní. Díky vhodně zvolené PPC reklamě vám bude umožněno být vidět v okamžiku, kdy potenciální zákazník pátrá po výrobcích či službách, které nabízíte, či hledá informace právě z daného oboru, kterému se věnujete.

Proč si zvolit právě PPC reklamu

Lidé, kteří se v daný okamžik pohybují na internetu a používají vyhledávač, mají vždy nějaký cíl – hledají informace nebo konkrétní produkty či služby. Určité výsledky vyhledávání se tedy budou zobrazovat těm lidem, u kterých je jasný zájem hledaný produkt či službu dříve nebo později nějakým způsobem využít, a to ať už se jedná o objednávku služeb či koupi konkrétního produktu. Uživatelé se mnohdy pohybují bez vazby na určitou lokalitu, nejsou tedy nutně závislí na místě svého pobytu, a to otevírá velké možnosti nabízejícím.

Potenciální inzerenti, kteří využijí našich služeb, si tak mohou zajistit poptávku nejen z celé České republiky, ale díky tomu, že se naše firma zaměřuje intenzivně na anglický, německý a ruský trh, což je pro zadavatele v době využívání globálních vyhledavačů jako je například Google velká výhoda, i doslova z celého světa.

PPC reklama

Správa a optimalizace PPC kampaní, které naše firma pro klienty zajišťuje, zahrnuje:

  • monitoring konkurence,
  • navržení účinné strategie,
  • vytvoření struktury PPC kampaně (výběr klíčových slov),
  • snahu dosáhnout nárůstu konverze,
  • vyhodnocení statistik – pravidelnou kontrolu údajů o účinnosti reklamy cílené na zákazníka,
  • pravidelné podání reportů, zahrnujících detailní přehled o kampaních,
  • permanentní optimalizaci PPC kampaní a reklam.

Všechny tyto služby je naše společnost schopna dodat také pro cizojazyčné trhy – anglický, německý i ruský. Záleží jen na klientovi, zda je jeho záměrem cílit na jeden konkrétní trh, nebo si přeje, aby jeho reklama byla univerzální a přístupná potenciálním zákazníkům nejen v České republice, ale také všude ve světě.

Co dále zahrnuje správa a optimalizace PPC kampaní a reklam

Při spolupráci s klientem společně zpracujeme a podle získaných informací flexibilně připravíme nejvhodnější strategii, primárně zohledníme cíle, kterých chce klient pomocí PPC kampaně dosáhnout.

Základem těchto příprav je pečlivé zpracování sktruktury kampaně. Důraz je kladen na klíčová slova a následné reklamní texty, které budou daná hesla obsahovat tak, aby se zvýšila šance na vyhledatelnost obsahu webových stránek.

Zajistíme také průběžnou kontrolu kampaně a vyhodnocování klíčových parametrů. O všech získaných faktech následně podáme průběžné komplexně zpracované reporty. Výsledky společně se zadavatelem zanalyzujeme a v případě potřeby PPC kampaň upravíme dle aktuálně získaných výsledků a následně vzniknuvších požadavků.

Naše společnost nabízí současně také správu a revizi již stávajících PPC reklam. Pokud PPC reklamu používáte dlouhodobě a spravuje ji pro vás PPC agentura, není pro nás problém na základě žádosti klienta stávající PPC reklamu zrevidovat. V případě, zda si nejste jistí efektivitou stávající PPC reklamy, je to jedinečná příležitost, jak odhalit případné rezervy a na základě námi vytvořených doporučení upravit parametry PPC reklamy. Vše pro maximální užitek zadavatele.